Dzień 1

Share Button
DZIEŃ I

czwartek

10:00 – 10:30

UROCZYSTE OTWARCIE MIĘDZYNARODWEGO KONGRESU SMART METROPOLIA | 1BC

10:30 – 12:00

SESJA PLENARNA – METROPOLIA XXI – PRZEMYSŁ CZASU WOLNEGO PRZYSZŁOSCIĄ DUŻYCH | 1BC

Moderator: Mikołaj Chrzan
Prelegenci:
Andrzej Bojanowski | Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Elżbieta Bieńkowska | Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług
Adam Korol | Minister Sportu i Turystyki
David Manica | MANICA Architecture.
Niels-Peter Mohr | Związek Miast Bałtyckich
Dionizy Smoleń | Zespół ds. Sektora Publicznego PricewaterhouseCoopers
Antoine Veran | Zarząd Metropolii Nice Côte d’Azur

10:30 – 12:00

RE: Miasto – GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH – STAN PO NOWELIZACJI USTAWY O UCIPWG | HALA B

Moderator: Tomasz Sieliwończyk
Ekspert: Monika Kosińska | Ministerstwo Środowiska
Czy i jak nowelizacja ustawy o UiCPWG wpłynęła na szczelność systemu gospodarowania odpadami?
Mariusz Chmiel | Prezes Zarządu PGK w Słupsku
Piotr Grzelak | Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
System monitoringu odpadów komunalnych w gminie
Mariusz Laska| Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami, Urząd Gminy Sierakowice
Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Joanna Panek | Zastępca Wójta Gminy Szemud
Przyjęte stawki opłat a realne koszty utrzymania systemu gospodarowania odpadami
Edwin Górnicki | SGH Warszawa, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Czyste lasy – jak zmieniła się sytuacja po wprowadzeniu ustawy o UicPWG ?
Zbigniew Popławski | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 13:45

PLANOWANIE PRZESTRZENI CZASU WOLNEGO W MIEŚCIE | SALA 1A

Funkcjonalność i racjonalność przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem czasu wolnego w metropoliach, dużych miastach i małych miasteczkach. Jak projektować przestrzeń miejska by kompleksowo zarządzać mieszkańców.
Moderator: Edyta Damszel – Turek
Prelegenci:
Martyna Adamczak | StructView
Tomasz Brzoskowski | Wójt Gminy Stężyca
Agnieszka Jurecka | Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Krzysztof Koniuszaniec | Deep Ocean Technology
Maria Magdalena Koprowska | Biuro Rozwoju Gdańska
.
.
.
.
.

ROZWÓJ AKTYWNOŚCI MIESZKANCÓW A NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE | SALA 1C

Miasta zaczynają reagować i sięgać po inteligentne systemy transportowe. Zastosowanie nowoczesnych technologii w komunikacji miejskiej przeznaczonej dla mieszkańców i turystów wpływa na rozwój czasu wolnego w mieście. Ścieżki rowerowe jako główne szlaki komunikacyjne wpływają na wzrost zapotrzebowania na alternatywna komunikacje. Wykorzystanie naturalnych obszarów rekreacyjnych w tworzeniu szlaków komunikacyjnych.
Moderator: Maciej Lisicki
Prelegenci:
Michał Beim |Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Piotr Kuropatwiński | Uniwersytet Gdański
Niels Hoe | HOE 360 Consulting
Prof. Andrzej Prokopowicz | Institute of Global Innovation, Economy and Logistics, USA/Europa
Adam Zając | Zarząd Dróg i Zieleni Warszawa

PANEL DYSKUSYJNY PT. „ROZWÓJ METROPOLII POPRZEZ AKTYWNOŚĆ POMORSKIEGO BIZNESU” | BIURO PRASOWE – POZIOM 0

Panel poświęcony wybranym, aktualnym problemom firm na Pomorzu poruszający m.in. kwestie dostępności kapitału ludzkiego, bezpieczeństwa danych, rozwoju Smart Grids i efektywności materiałów, eksploatacji zasobów morza, technologii dla transportu morskiego oraz profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, a także technologii podnoszących jakość życia.
Moderator: Damian Derebecki Prezes PICTEC
Paneliści:
Grażyna Filipczuk-Szester | Z-ca Prezesa Zarządu Fundacji Poszanowania Energii
Marita McPhillips | BSR Expertise
Przemysław Szleter | Prezes Zarządu Fundacji Interizon
Karolina Lipińska | Kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji UMWP

MIASTO, MIESZKANIEC, MARKA – CZŁOWIEK W MIEŚCIE, MIASTO DLA LUDZI | SALA 1B

Czas wolny jako magnes miast. Eksperci będą dyskutować na tematy związane z rozwojem miast, budowaniem tożsamości wokół metropolii, a także budowa wizerunku i promocji miast i miejsc, dla których turystyka i czas wolny jednostki jest elementem przewagi konkurencyjnej w globalnej rywalizacji miast i metropolii.
Moderator: dr hab. Maciej Błaszczak
Prelegenci:
Maciej Błaszak (Moderator) | UAM, Ekspert Instytutu Samorządowego, Blog DesignForAll.pl
dr hab. inż. Marek Wysocki | Politechnika Gdańska
Natalia Hatalska | Hatalska.com
Andżelika Jabłońska | Prezes Zarządu Fundacji UAP ; Organizator Poznań | Design Days
Łukasz Wysocki | Prezes Zarządu Gdańska Organizacja turystyczna
Artur Fojud | Ekspert Instytutu Samorządowego oraz Blog DesignForAll.pl

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU METROPOLII | SALA 2

Rola strategii w kształtowaniu rozwoju metropolii i budowaniu współpracy metropolitalnej. Wytyczanie celów rozwoju metropolii, relacje pomiędzy dokumentami strategicznymi na różnych poziomach. Jak angażować sektory pozasamorzadowe w budowanie metropolii i wdrażanie dokumentów strategicznych.
Moderator: Grzegorz Gorzelak
Prelegenci:
prof. Grzegorz Gorzelak |EUROREG, Uniwersytet Warszawski
prof. Jacek Zaucha | Uniwersytet Gdański, Instytut Rozwoju
Michał Glaser | Dyrektor Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
Antoine Veran | Zarząd Metropolii Nice Côte d’Azur
Anna Dąbrowska | GreenPL

12:15 – 14:00

RE:Miasto – Czy infrastruktura gospodarki odpadami jest przygotowana na zwiększenie wymagań w zakresie odzysku i recyklingu?

Moderator: Tomasz Sieliwończyk
Czy infrastruktura gospodarki odpadami jest przygotowana na zwiększenie wymagań w zakresie odzysku i recyklingu?

Ekspert: Monika Kosińska, Ministerstwo Środowiska
Perspektywa ekspertów w regionie
Wojciech Głuszczak | Prezes Zakładu Utylizacji w Gdańsku
Zenon Kośmiński | Prezes ZZO Gilwa Mała
Adam Musiała | Dyrektor Biura Zarzadzania Gospodarka Odpadami Komunalnymi, Urząd Miasta w Bydgoszczy
Dyskusja z udziałem gościa specjalnego Tadeusza Arkita | Poseł na Sejm RP

12:15 – 14:00

SMART & WILD
FAUNA W WIELKIM MIESCIE | SALA 4

Panel poświęcony ochronie zwierząt w mieście. Omówienie szans i zagrożeń na styku zwierzęta – miasto. Poszukiwanie rozwiązań problemów związana z ochrona zwierząt, ptaków, leśnej zwierzyny na osiedlach mieszkaniowych. Debata na formami i zakresem rekreacyjnego udostepnienia lasu dla mieszkańców metropolii.
Prelegenci:
Piotr Kamont | Stowarzyszenie Ptaki Polskie Gdańsk
Piotr Zietik | Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych
Robert Schultka | Nadleśnictwo Gdańsk
Ewelina Sobańska | Nadleśnictwo Gdańsk
Marek Roman | Lasy Miejskie Warszawa
Mariusz Lewczuk | Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni
Przemysław Barszcz | Urząd Miasta Krakowa
Emilia Szwonder | Miasto Stołeczne Warszawa

14:00 – 15:00

Lunch połączony ze zwiedzaniem ekspozycji targowej

15:00 – 16:30

EDUKACJA CZASU WOLNEGO – OFERTA POZASZKOLNA I DLA SENIORÓW | SALA 1A

Czy czas wolny jest potrzebny mieszkańcom? Jak wygląda aktywny mieszkaniec metropolii XXI wieku. Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Aktywność seniorów w metropoliach.
Moderator: Grzegorz Szczuka
Prelegenci:
Kacper Rutkowski | Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
Katarzyna Hall | Prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja, Przewodnicząca Gdańskiej Rady Oświatowej
dr Agnieszka Tomasik | Koordynatorka programu Kreatywna Pedagogika
Agnieszka Buczyńska | Prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Dariusz Wiliński | Prezes Fundacji Sztuka Życia NIEPOKONANI
Ryszard Popowski | Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych
Dorota Kuligowska | Fundacja Lider Sport Support

ENERGIA PRZYSZŁOŚCI SALA 1C

Rozwiązania energetyczne dla miast. Jak zarządzać infrastruktura miejska? Jaki innowacyjne działania wpływają na wykorzystanie energii przyszłej generacji? Jak samorząd wykorzystuje technologie kompleksowego zarzadzania miasta w zakresie gospodarki i infrastruktury energetycznej.
Moderator: Andrzej Szajner
Prelegenci:
Andrzej Szajner | Prezes Zarządu Bałtycka Agencja Poszanowania Energii
Krzysztof Kupczyk | FBSerwis SA
Jerzy Matraszek | Klaster Green Energy
Maciej Suchecki | Metropolis Systems
Adam Olszewski | Dyrektor Departamentu Innowacji ENERGA SA

JAK PLANOWAĆ I MÓWIĆ O PRZYSZŁOŚĆI MIAST | SALA 1B

Panel dla samorządów prowadzony przez blogerów, vlogerów i dziennikarzy o tym jak współpracować aby budowac markę przedsięwzięć miast. Innowacyjne sposoby przekazu o wydarzeniach, o potrzebach mieszkańców, realizowany w sposób, który może budować zaufanie i zaangażowanie ludzi, jak i markę samorządu.
Moderator: dr hab. Maciej Błaszak
Prelegenci:
Hubert Barański | Prezes Fundacji Fenomen Normalne Miasto,
Artur Fojud | DesignForAll.pl
Paweł Orłowski | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Daniel Muszyński | Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej
.
.

MONITORING ROZWOJU OBSZARÓW METROPOLITALNYCH SALA 2

Systemy monitoringu danych nie są obecnie dostosowane do potrzeb metropolii i monitorowania procesów społeczno-gospodarczych w czasie rzeczywistym. Monitoring rozwoju jest tymczasem kluczem do efektywnego zarzadzania OM.
Moderator: dr Tomasz Brodzicki
Prelegenci:
prof. Jacek Zaucha
| Uniwersytet Gdański, Instytut Rozwoju
dr Agnieszka Olechnicka | EUROREG
dr Marek Pieniążek | Główny Urząd Statystyczny
Katarzyna Drozd-Wisniewska | Wydział Polityki Gospodarczej Urząd Miasta Gdańska
Aleksander Sierżęga | GreenPL

15:00 – 16:30

SMART & WILD
FLORA W WIELKIM MIESCIE | SALA 4

Panel poświęcony ochronie krajobrazu oraz przyrody nieożywionej. Formy ochrony – ranga ochrony i ich znaczenie dla ekosystemu miasta. Tereny chronione w mieście. Ochrona krajobrazu – nowe horyzonty – szansa i ograniczenie.
Prelegenci:
Michał Przybylski | Biuro Projektów Środowiskowych Gdańsk
Biuro Rozwoju Gdyńska
dr Mateusz Ciechanowski | Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Konrad Bidziński | Uniwersytet Gdański

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
English

MLB Iphone Case - http://www.visualpro.it/corso/default.php
wholesale mlb keychains - http://www.visualpro.it/corso/contacts.php
cheap mlb t shirts - http://www.visualpro.it/corso/foundries.php
nba iphone case - http://www.visualpro.it/corso/reputation.php
cheap nba hoodies - http://www.visualpro.it/corso/research.php
NBA keychains wholesale - http://www.zenitformazione.com/corsi_formazione/corsi_home.php
cheap nba t shirts - http://www.zenitformazione.com/corsi_formazione/corsi_vignola.php
nhl iphone cases - http://www.zenitformazione.com/corsi_formazione/corsi_formigine.php
cheap nhl hoodies - http://www.zenitformazione.com/corsi_formazione/corsi_pavullo.php
nhl t shirts cheap - http://www.zenitformazione.com/corsi_formazione/corsi_maranello.php
nhl t shirts cheap - http://www.olmoantico.it/eng/olmoantico_index.php
cheap soccer jackets - http://www.olmoantico.it/eng/olmoantico_news.php
wholesale soccer keychains - http://www.olmoantico.it/eng/olmoantico_usa.php
soccer shin guards - http://main.fabbry.it/eng/index.php
nfl iphone cases - http://www.mtvnordest.com/eng/Home.php
cheap nfl bodysuit - http://www.pinifratelli.it/eng/default.php
cheap nfl hoodies - http://www.paolamiretta.it/help.php
NFL Men Jeans - http://www.atelierdellapelle.it/eng/home.php
cheap nfl shirts - http://www.sistemfarm.com/eng/default.php
nfl keychains wholesale - http://www.stetikxpress.it/eng/shop.php
Denver Broncos Hats - http://www.10-2-4ranch.com/kb-plugin/alter.php
Carolina Panthers Hats - http://www.10-2-4ranch.com/kb-plugin/blast.php
Seattle Seahawks Hats - http://www.10-2-4ranch.com/kb-plugin/brake.php
Dallas Cowboys Hats - http://www.10-2-4ranch.com/kb-plugin/burst.php
New England Patriots Hats - http://www.10-2-4ranch.com/kb-plugin/mild.php
Green Bay Packers Hats - http://www.aafusionspasalon.com/layerslider/skins/glass/shift.php
Oakland Raiders Hats - http://www.aafusionspasalon.com/layerslider/skins/glass/slip.php
Detroit Lions Hats - http://www.aafusionspasalon.com/layerslider/skins/glass/vague.php
Philadelphia Eagles Hats - http://www.aafusionspasalon.com/layerslider/skins/glass/vain.php
Pittsburgh Steelers Hats - http://www.aafusionspasalon.com/layerslider/skins/glass/vary.php
Miami Dolphins Hats - http://www.burnsvillemn.com/garden-contest/weave.php
mlb fitted hats - http://www.burnsvillemn.com/garden-contest/Xalloy.php
mlb snapback hats - http://www.burnsvillemn.com/garden-contest/Xerox.php
wholesale baseball caps - http://www.burnsvillemn.com/garden-contest/yak.php
best mlb hats - http://www.burnsvillemn.com/garden-contest/yamn.php
nba fitted hats - http://www.celloconnection.com/content/yewn.php
nba knit hats - http://www.celloconnection.com/content/zany.php
nba hats snapback - http://www.celloconnection.com/content/zay.php
basketball caps nba - http://www.celloconnection.com/content/zeal.php
cheap nba hats - http://www.celloconnection.com/content/zero.php
wholesale cheap jerseys online - http://wholesalecheapjerseys.shoponlinenews.com/Icons/Bowl/help.PHP
cheap jerseys online from china - http://www.phpascal.com/Contact_Us.php
Cheap Replica Jerseys - http://westwaylanes.com/Lanes.asp
Wholesale Jerseys From China - http://westwaylanes.com/Westway.asp
Cheap Authentic Jerseys - http://westwaylanes.com/Person.asp
Cheap Jerseys From China - http://westwaylanes.com/Url.asp
Wholesale Authentic Jerseys - http://westwaylanes.com/Make.asp
Wholesale cheap Jerseys Supply - http://www.vrlleclub.com/colorschemes/colorscheme5/index.php
Wholesale cheap Jerseys - http://www.shoponlinenews.com/wholesale_cheap_jerseys/
wholesale cheap mlb jerseys - http://www.varsitylanes.com/Form3.asp
cheap mlb Jerseys - http://www.varsitylanes.com/forum2.asp
cheap baseball jerseys - http://www.varsitylanes.com/help.asp
authentic mlb jerseys - http://www.varsitylanes.com/lab.asp
replica mlb jerseys - http://www.varsitylanes.com/usa.asp
wholesale mlb jerseys china - http://marathonlaval.com/Marathon.php
wholesale mlb jerseys from china - http://thunderbowl.com/Portals/_default/Help/page/Default.php
wholesale Replicas Mlb Jerseys - http://thunderbowl.com/Portals/_default/Help/page/ErrorPage.php
wholesale baseball jerseys - http://www.laborarb.com/superfish-master/examples/abuse.php
replica mlb jerseys - http://www.laborarb.com/superfish-master/examples/academic.php
mlb jerseys supply - http://www.laborarb.com/superfish-master/examples/agent.php
custom mlb jerseys - http://www.laborarb.com/superfish-master/examples/appeal.php
youth mlb jerseys - http://www.laborarb.com/superfish-master/examples/barrier.php
wholesale baseball jerseys - http://www.mhsbstats.org/cfc/battery.php
replica mlb jerseys - http://www.mhsbstats.org/cfc/career.php
mlb jerseys supply - http://www.mhsbstats.org/cfc/cargo.php
custom mlb jerseys - http://www.mhsbstats.org/cfc/decay.php
youth mlb jerseys - http://www.mhsbstats.org/cfc/delay.php
wholesale baseball jerseys - http://www.theag.org/stylesOriginal/extent.php
replica mlb jerseys - http://www.theag.org/stylesOriginal/network.php
mlb jerseys supply - http://www.theag.org/stylesOriginal/oblige.php
custom mlb jerseys - http://www.theag.org/stylesOriginal/petrol.php
youth mlb jerseys - http://www.theag.org/stylesOriginal/route.php
wholesale baseball jerseys - http://www.visitlakeville.org/addons/demo_panel/ruin.php
replica mlb jerseys - http://www.visitlakeville.org/addons/demo_panel/tide.php
mlb jerseys supply - http://www.visitlakeville.org/addons/demo_panel/tidy.php
custom mlb jerseys - http://www.visitlakeville.org/addons/demo_panel/trace.php
youth mlb jerseys - http://www.visitlakeville.org/addons/demo_panel/wax.php
cheap nba authentic jerseys - http://marathonlaval.com/Marathon-UK-Index.phtml
wholesale nba jerseys - http://www.phpascal.com/projet/noel/app.php
cheap nba basketball jerseys - http://www.phpascal.com/projet/noel/Pk_Online.php
Cheap NBA Jerseys uk - http://abcwest.com/Bowling-accesc.asp
ccustom nba jerseys - http://abcwest.com/Bowling-ban.asp
Replica NBA Jerseys - http://abcwest.com/Bowling-link.asp
Cheap Basketball Jerseys - http://abcwest.com/Bowling-map.asp
Wholesale Cheap Basketball Jerseys - http://abcwest.com/Bowling-nav.asp
Cheap Authentic NBA Jerseys - http://springhilllanes.net/TMPdtd4fjx8a2.asp
Wholesale NBA Jerseys - http://springhilllanes.net/TMPdu5vgjx8b9.asp
Cheap NBA Jerseys From China - http://springhilllanes.net/TMPdv759jx8ca.asp
Authentic NBA Jerseys Wholesale - http://springhilllanes.net/TMPdvorsjx8d3.asp
Replica NBA Jerseys - http://springhilllanes.net/TMPdx83rjx8eu.asp
cheap nba jerseys - http://sandhillsbowlingcenter.com/TMPdyhunjx8h3.asp
cheap Nba Jerseys Free Shipping - http://saranaclanes.net/CATPCHA/CATPCHA_functions.asp
Wholesale Authentic Nba Jerseys - http://sabethabowl.com/html/Dynamic.asp
wholesale nba jerseys - http://centraire.com/cfc/exert.php
cheap nba jerseys free shipping - http://centraire.com/cfc/expensive.php
cheap nba basketball jerseys - http://centraire.com/cfc/explicitly.php
cheap youth nba jerseys - http://centraire.com/cfc/export.php
wholesale nba jerseys from china - http://centraire.com/cfc/extremely.php
wholesale nba jerseys - http://www.floraetclakeville.com/js/fatal.php
cheap nba jerseys - http://www.floraetclakeville.com/js/fileIcons.php
cheap nba jersey wholesale - http://www.floraetclakeville.com/js/film.php
cheap nba jerseys - http://www.floraetclakeville.com/js/flexibility.php
Wholesale NBA Jerseys China - http://www.floraetclakeville.com/js/fodder.php
cheap nba authentic jerseys - http://www.gunnersgarage.com/css/forge.php
cheap nba jerseys from china free shipping - http://www.gunnersgarage.com/css/FORTRAN.php
wholesale cheap nba jerseys - http://www.gunnersgarage.com/css/fragility.php
cheap nba jerseys free shipping - http://www.gunnersgarage.com/css/frankly.php
wholesale nba jerseys free shipping - http://www.gunnersgarage.com/css/friends.php
wholesale nba basketball jerseys - http://www.meadowgreenlandscape.com/scripts/frighten.php
cheap nba jerseys sale - http://www.meadowgreenlandscape.com/scripts/from.php
cheap nba jerseys online - http://www.meadowgreenlandscape.com/scripts/fusing.php
cheap nba jerseys usa - http://www.meadowgreenlandscape.com/scripts/garage.php
cheap replica nba jerseys - http://www.meadowgreenlandscape.com/scripts/geographic.php
cheap ncaa hockey jerseys - http://www.minneapolissouth.com/new/against.php
cheap ncaa basketball jerseys - http://www.minneapolissouth.com/new/and.php
ncaa basketball team jerseys - http://www.minneapolissouth.com/new/before.php
authentic ncaa football jerseys - http://www.minneapolissouth.com/new/Brazils.php
ncaa replica jerseys - http://www.minneapolissouth.com/new/bright.php
youth ncaa jerseys - http://www.nodaklodge.com/fonts/carnival.php
best ncaa jerseys - http://www.nodaklodge.com/fonts/Center.php
buy ncaa jerseys - http://www.nodaklodge.com/fonts/checkered.php
cheap ncaa hockey jerseys - http://www.nodaklodge.com/fonts/classic.php
cheap ncaa basketball jerseys - http://www.nodaklodge.com/fonts/coach.php
ncaa basketball team jerseys - http://www.oaint.org/js/color.php
custom ncaa jerseys - http://www.oaint.org/js/Connecticut.php
authentic ncaa football jerseys - http://www.oaint.org/js/Convention.php
ncaa college jerseys - http://www.oaint.org/js/Cplusplus.php
ncaa replica jerseys - http://www.oaint.org/js/Croatias.php
youth ncaa jerseys - http://www.plattdentistry.com/new/Cup.php
best ncaa jerseys - http://www.plattdentistry.com/new/elephant.php
buy ncaa jerseys - http://www.plattdentistry.com/new/encryption.php
custom ncaa jerseys - http://www.plattdentistry.com/new/evaluation.php
ncaa college jerseys - http://www.plattdentistry.com/new/fashion.php
Wholesale Nike NFL Jerseys ca - http://marathonblainville.com/help/ca.php
Wholesale cheap nfl jerseys fr - http://marathonblainville.com/help/fr.php
discount nfl jerseys uk - http://marathonblainville.com/help/uk.php
wholesale nfl jerseys online usa - http://marathonblainville.com/help/us.php
wholesale authentic nfl jerseys - http://marathonlaval.com/Laval.php
wholesale nfl jerseys paypal - http://marathonlaval.com/Marathon-USA-Index.phtml
cheap stitched nfl jerseys - http://www.ahuntsicweb.com/Marathon/App.php
cheap replica nfl jerseys - http://www.ahuntsicweb.com/Marathon/Contact-Us.php
wholesale nike nfl jerseys - http://www.ahuntsicweb.com/Marathon/index.php
cheap nike nfl jerseys - http://www.phpascal.com/About_Us.php
Wholesale cheap nfl jerseys - http://www.phpascal.com/App_End.php
cheap nfl jerseys free shipping - http://www.phpascal.com/English.php
cheap nfl jerseys supply - http://springhilllanes.net/nav.cer
Wholesale nfl jerseys - http://sandhillsbowlingcenter.com/TMPdyhunjx8sy.asp
cheap Nfl Jerseys outlet - http://saranaclanes.net/CATPCHA/CATPCHA_functions.asp
Customized nfl team jerseys - http://sabethabowl.com/html/About.asp
cheap nfl jerseys - http://www.fnqlaval.quebec/for.php
cheap nfl jerseys - http://www.fnqlaval.quebec/friendly.php
nfl jerseys china - http://www.fnqlaval.quebec/from.php
wholesale nfl jerseys - http://www.fnqlaval.quebec/garage.php
custom nfl jerseys - http://www.fnqlaval.quebec/Germany.php
authentic nfl jerseys - http://www.vrlleclub.com/pdf/app.php
youth nfl jerseys - http://www.vrlleclub.com/pdf/giant.php
nfl replica jerseys - http://www.vrlleclub.com/pdf/hangs.php
discount nfl jerseys - http://www.vrlleclub.com/pdf/Hartford.php
nfl teams jerseys - http://www.vrlleclub.com/pdf/home.php
nfl jerseys china - http://www.mtlroller42k.com/inspired.php
wholesale nfl jerseys - http://www.mtlroller42k.com/jersey.php
custom nfl jerseys - http://www.mtlroller42k.com/kit.php
authentic nfl jerseys - http://www.mtlroller42k.com/last.php
youth nfl jerseys - http://www.mtlroller42k.com/Latvia.php
discount nfl jerseys - http://www.mmsb.nl.ca/wp-content/plugins/antispam-bee/font/leaving.php
nfl teams jerseys - http://www.mmsb.nl.ca/wp-content/plugins/antispam-bee/font/looks.php
womens nfl jerseys - http://www.mmsb.nl.ca/wp-content/plugins/antispam-bee/font/match.php
womens nfl jerseys - http://www.mmsb.nl.ca/wp-content/plugins/antispam-bee/font/May.php
nfl replica jerseys - http://www.mmsb.nl.ca/wp-content/plugins/antispam-bee/font/Mexico.php
cheap replica nhl jerseys - http://www.ahuntsicweb.com/Marathon/news.php
Wholesale cheap nhl jerseys - http://www.phpascal.com/projet/noel/De_Online.php
cheap nhl jerseys online - http://www.phpascal.com/projet/noel/help.php
wholesale nhl jerseys paypal - http://sandhillsbowlingcenter.com/help.asp
cheap nhl jerseys free shipping - http://saranaclanes.net/Form.cer
Wholesale hockey jerseys - http://thunderbowl.com/Portals/_default/Help/page/About-Us.php
cheap authentic nhl jerseys - http://thunderbowl.com/Portals/_default/Help/page/Contact-Us.php
cheap authentic nhl jerseys - http://www.ramblejamcountry.com/smooth-scroll/national.php
nhl jerseys cheap - http://www.ramblejamcountry.com/smooth-scroll/Netherlands.php
cheap nhl jerseys - http://www.ramblejamcountry.com/smooth-scroll/Objection.php
nhl hockey jerseys - http://www.ramblejamcountry.com/smooth-scroll/of.php
cheap nhl hockey jerseys - http://www.ramblejamcountry.com/smooth-scroll/on.php
cheap authentic nhl jerseys - http://www.ritgerbowlingcamp.com/scripts/orange.php
discount nhl jerseys - http://www.ritgerbowlingcamp.com/scripts/parking.php
best nhl jerseys - http://www.ritgerbowlingcamp.com/scripts/play.php
nhl practice jerseys - http://www.ritgerbowlingcamp.com/scripts/provide.php
nhl youth jerseys - http://www.ritgerbowlingcamp.com/scripts/red.php
wholesale nhl jerseys - http://www.schummconcrete.com/admin/help/Reuters.php
new nhl jerseys - http://www.schummconcrete.com/admin/help/shirt.php
custom nhl jerseys - http://www.schummconcrete.com/admin/help/soccer.php
cheap nhl jerseys - http://www.schummconcrete.com/admin/help/superhero.php
cheap nhl hockey jerseys - http://www.schummconcrete.com/admin/help/systematic.php
discount nhl jerseys - http://www.telingroup.com/shop/team.php
best nhl jerseys - http://www.telingroup.com/shop/The.php
nhl practice jerseys - http://www.telingroup.com/shop/uniform.php
nhl youth jerseys - http://www.telingroup.com/shop/World.php
wholesale nhl jerseys - http://www.telingroup.com/shop/yellow.php
discount soccer jerseys - http://sandhillsbowlingcenter.com/TMPdyhunjx8uk.asp
Cheap Soccer Jerseys Free Shipping - http://saranaclanes.net/CATPCHA/CATPCHA_image.asp
cheap soccer Jerseys Wholesale - http://sugarriverlanes.com/TMPdtd4fjx8a5.asp
replica soccer uniforms - http://sugarriverlanes.com/TMPdu5vgjx8b6.asp
discount soccer jerseys - http://sugarriverlanes.com/TMPdv759jx8ci.asp
cheap soccer jerseys from china - http://sugarriverlanes.com/TMPdvorsjx8de.asp
custom soccer shirts - http://sugarriverlanes.com/TMPdx83rjx8ei.asp
cheap Football Jerseys - http://sabethabowl.com/html/Contact.asp
Goedkope Eindhoven FC Soccer Jerseys - http://www.fib-srl.it/an/index.php
Günstige Augsburg FC Fußball-Trikots - http://www.globalgraphic.it/de/home.php
Günstige Bayern München FC Fußball-Trikots - http://www.hotel-executive.eu/deu/default.php
Günstige Dortmund FC Fußball-Trikots - http://www.hotel-executive.eu/deu/dns.php
Günstige Wolfsburg FC Fußball-Trikots - http://www.hotel-executive.eu/deu/info.php
Barato Barcelona FC camiseta de fútbol - http://www.musisceramica.com/es/default.php
Barato real Madrid FC camiseta de fútbol - http://www.musisceramica.com/es/faq.php
Barato Atlético de Madrid FC camiseta de fútbol - http://www.musisceramica.com/es/es.php
Barato Sevilla FC camiseta de fútbol - http://www.musisceramica.com/es/ping.php
Pas cher Paris Saint-Germain FC Maillots de Foot - http://www.plp-liquidsystems.net/fr/index.php
Economici Roma FC Calcio camicie - http://www.tecnografica.net/ceramics/it/chi-siamo.php
Economici Juventus FC Calcio camicie - http://www.jokergiochi.it/ita/default.php
Barato Porto FC camisa de futebol - http://www.pramar.it/pt/Home.php
Barato Lisboa FC camisa de futebol - http://www.pramar.it/pt/PtNew.php
Cheap Arsenal FC Soccer Jerseys - http://www.lovefur.it/uk/index.php
Cheap Liverpool FC Soccer Jerseys - http://www.lovefur.it/uk/news.php
Cheap Manchester City FC Soccer Jerseys - http://www.lovefur.it/uk/happy.php
Cheap Manchester United FC Soccer Jerseys - http://www.modaceramica.it/eng/default.php
Cheap Chelsea FC Soccer Jerseys - http://www.modaceramica.it/eng/all.php
Cheap Tottenham Hotspur FC Soccer Jerseys - http://www.modaceramica.it/eng/uk.php
Cheap Shqipëri ekipit kombëtar Soccer Jerseys - http://www.strassitalia.com/Al/home.php
Goedkope Nederland National Team Soccer Jerseys - http://www.umitaly.com/AN.PHP
Pas cher Belgique Équipe nationale de football Maillots - http://www.projectrearwindow.com/be/index.asp
Дешевые Россия национальной футбольной команды Джерси - http://www.24videostation.it/by/index.asp
Günstige Schweiz Fußball-Nationalmannschaft Trikots - http://www.acetaialabonissima.it/ch/about.asp
Levné čeština National Team Fotbalové dresy - http://www.armonieartecasa.com/cz/index.asp
Günstige Deutschland Fußball-Nationalmannschaft Trikots - http://www.aziendacasamo.it/de/default.php
baratos España Selección Nacional de Futbol Jerseys - http://www.tecnografica.net/ceramics/es/quienessomos.php
Pas cher France Équipe nationale de football Maillots - http://www.aziendacasamo.it/fr/default.php
Jeftini Hrvatska nogometna reprezentacija Dresovi - http://www.binigru.it/hr/index.php
Cheap Éire Náisiúnta Foireann Geansaithe Sacar - http://www.copernit.it/ie/Home.php
Cheap Italia Squadra nazionale di calcio Maglie - http://www.sadacavi.it/ita/Default.php
Tanie Polska Reprezentacja Piłki Nożnej Swetry - http://www.dammidesign.net/pl/index.php
Baratos Portugal equipe nacional da jérseis - http://www.dammidesign.it/pt/default.php
Billiga Sverige landslaget Soccer Jerseys - http://www.e4srl.it/se/home.php
Ucuz Türkiye Milli Takımı Futbol Formalar - http://www.ebookeditore.it/tr/index.asp
Дешеві Україна національної футбольної команди Джерсі - http://www.egoe.it/ua/ua-default.php
Cheap Northern Ireland National Team Soccer Jerseys - http://www.egoe-luxury-spas.com/eng/Egoe.php
Cheap England National Team Soccer Jerseys - http://www.farmabuy.it/eng/default.php
Cheap US National Team Soccer Jerseys - http://www.tecnografica.net/ceramics/en/about-us.php
football socks - http://www.chmdrc.com/superfish-master/src/race.php
black football socks - http://www.chmdrc.com/superfish-master/src/reply.php
pink football socks - http://www.chmdrc.com/superfish-master/src/wage.php
yellow football socks - http://www.chmdrc.com/superfish-master/src/warm.php
blue football socks - http://www.chmdrc.com/superfish-master/src/weave.php
cheap elite socks - http://www.versaconinc.com/new/await.php
basketball socks for girls - http://www.versaconinc.com/new/cloudy.php
white basketball socks - http://www.versaconinc.com/new/cook.php
wholesale socks - http://www.versaconinc.com/new/excuse.php
nike basketball socks - http://www.versaconinc.com/new/mode.php
cheap super bowl jerseys - http://wholesalecheapjerseys.shoponlinenews.com/Icons/Bowl/DNS.PHP
wholesale super bowl jerseys 2016 - http://wholesalecheapjerseys.shoponlinenews.com/Icons/Bowl/IP-CONFIG.PHP
super bowl 50th jerseys - http://info.piercecollege.edu/new.asp
super bowl jerseys 2016 - http://acred.piercecollege.edu/bowl.asp
cheap super bowl rings - http://extension.piercecollege.edu/index.asp
Replica Air Jordan - http://Replicashoes.shoponlinenews.com/
cheap moncler jackets - http://wholesalecheapjerseys.shoponlinenews.com/Icons/Bowl/museum.php
Fake oakley sunglasses - http://fakesunglasses.shoponlinenews.com/
cheap oakleys sunglasses - http://www.advanced-familyeye.com/content/Oakleys/Cheap-Fake-Oakleys-Sunglasses-Wholesale/
cheap ray ban sunglasses - http://cheapsunglasses.shoponlinenews.com/
cheap ray ban sunglasses - http://www.advanced-familyeye.com/content/RayBans/Cheap-Fake-Ray-Ban-Sunglasses-Wholesale/
About Jerseys News - http://www.cheapjerseyswholesalefreeshipping.com/index.php
cheap jerseys wholesale - http://www.cheapjerseyswholesalefreeshipping.com/sitemap.php
Best Popular Sports news & Lifestyle news Website - http://www.shoponlinenews.com/Index.php
Sitemap - http://www.shoponlinenews.com/sitemap.php
Cold News SiteMap - http://www.shoponlinenews.com/News/Cold/SiteMap.php
Fashion News SiteMap - http://www.shoponlinenews.com/News/Fashion/SiteMap.php
Sports News SiteMap - http://www.shoponlinenews.com/News/Sports/SiteMap.php
Buy Wholesale Cheap Free Shipping China - http://www.SpHoter.com/Index.php
ShopCartBoss Home SiteMap - http://www.SpHoter.com/Home/SiteMap.php
Cheap Pandora - http://www.iub.edu.pk/about_me.php
Wholesale Pandora charms - http://www.iub.edu.pk/Events.php
cheap Pandora Charms - http://www.iub.edu.pk/fashion.php
Pandora Charms cheap - http://www.iub.edu.pk/help.php
Pandora Jewelry - http://www.iub.edu.pk/info.php
Wholesale Pandora - http://www.iub.edu.pk/iubdns.php
Cheap Pandora Store - http://www.cheapjewe11erystore.com/index.php
Sitemap - http://www.cheapjewe11erystore.com/sitemap.php
Best Shoes news Website - http://www.cheapshoesfreeshipping.com/index.php
Sitemap-Shoes City SiteMap - http://www.cheapshoesfreeshipping.com/sitemap.php
Sitemap | Sandesh.com - http://sandesh.com/sitemap.html