Dzień 1

Share Button
DZIEŃ I

czwartek

10:00 – 10:30

UROCZYSTE OTWARCIE MIĘDZYNARODWEGO KONGRESU SMART METROPOLIA | 1BC

10:30 – 12:00

SESJA PLENARNA – METROPOLIA XXI – PRZEMYSŁ CZASU WOLNEGO PRZYSZŁOSCIĄ DUŻYCH | 1BC

Moderator: Mikołaj Chrzan
Prelegenci:
Andrzej Bojanowski | Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Elżbieta Bieńkowska | Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług
Adam Korol | Minister Sportu i Turystyki
David Manica | MANICA Architecture.
Niels-Peter Mohr | Związek Miast Bałtyckich
Dionizy Smoleń | Zespół ds. Sektora Publicznego PricewaterhouseCoopers
Antoine Veran | Zarząd Metropolii Nice Côte d’Azur

10:30 – 12:00

RE: Miasto – GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH – STAN PO NOWELIZACJI USTAWY O UCIPWG | HALA B

Moderator: Tomasz Sieliwończyk
Ekspert: Monika Kosińska | Ministerstwo Środowiska
Czy i jak nowelizacja ustawy o UiCPWG wpłynęła na szczelność systemu gospodarowania odpadami?
Mariusz Chmiel | Prezes Zarządu PGK w Słupsku
Piotr Grzelak | Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
System monitoringu odpadów komunalnych w gminie
Mariusz Laska| Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami, Urząd Gminy Sierakowice
Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Joanna Panek | Zastępca Wójta Gminy Szemud
Przyjęte stawki opłat a realne koszty utrzymania systemu gospodarowania odpadami
Edwin Górnicki | SGH Warszawa, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Czyste lasy – jak zmieniła się sytuacja po wprowadzeniu ustawy o UicPWG ?
Zbigniew Popławski | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 13:45

PLANOWANIE PRZESTRZENI CZASU WOLNEGO W MIEŚCIE | SALA 1A

Funkcjonalność i racjonalność przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem czasu wolnego w metropoliach, dużych miastach i małych miasteczkach. Jak projektować przestrzeń miejska by kompleksowo zarządzać mieszkańców.
Moderator: Edyta Damszel – Turek
Prelegenci:
Martyna Adamczak | StructView
Tomasz Brzoskowski | Wójt Gminy Stężyca
Agnieszka Jurecka | Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Krzysztof Koniuszaniec | Deep Ocean Technology
Maria Magdalena Koprowska | Biuro Rozwoju Gdańska
.
.
.
.
.

ROZWÓJ AKTYWNOŚCI MIESZKANCÓW A NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE | SALA 1C

Miasta zaczynają reagować i sięgać po inteligentne systemy transportowe. Zastosowanie nowoczesnych technologii w komunikacji miejskiej przeznaczonej dla mieszkańców i turystów wpływa na rozwój czasu wolnego w mieście. Ścieżki rowerowe jako główne szlaki komunikacyjne wpływają na wzrost zapotrzebowania na alternatywna komunikacje. Wykorzystanie naturalnych obszarów rekreacyjnych w tworzeniu szlaków komunikacyjnych.
Moderator: Maciej Lisicki
Prelegenci:
Michał Beim |Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Piotr Kuropatwiński | Uniwersytet Gdański
Niels Hoe | HOE 360 Consulting
Prof. Andrzej Prokopowicz | Institute of Global Innovation, Economy and Logistics, USA/Europa
Adam Zając | Zarząd Dróg i Zieleni Warszawa

PANEL DYSKUSYJNY PT. „ROZWÓJ METROPOLII POPRZEZ AKTYWNOŚĆ POMORSKIEGO BIZNESU” | BIURO PRASOWE – POZIOM 0

Panel poświęcony wybranym, aktualnym problemom firm na Pomorzu poruszający m.in. kwestie dostępności kapitału ludzkiego, bezpieczeństwa danych, rozwoju Smart Grids i efektywności materiałów, eksploatacji zasobów morza, technologii dla transportu morskiego oraz profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, a także technologii podnoszących jakość życia.
Moderator: Damian Derebecki Prezes PICTEC
Paneliści:
Grażyna Filipczuk-Szester | Z-ca Prezesa Zarządu Fundacji Poszanowania Energii
Marita McPhillips | BSR Expertise
Przemysław Szleter | Prezes Zarządu Fundacji Interizon
Karolina Lipińska | Kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji UMWP

MIASTO, MIESZKANIEC, MARKA – CZŁOWIEK W MIEŚCIE, MIASTO DLA LUDZI | SALA 1B

Czas wolny jako magnes miast. Eksperci będą dyskutować na tematy związane z rozwojem miast, budowaniem tożsamości wokół metropolii, a także budowa wizerunku i promocji miast i miejsc, dla których turystyka i czas wolny jednostki jest elementem przewagi konkurencyjnej w globalnej rywalizacji miast i metropolii.
Moderator: dr hab. Maciej Błaszczak
Prelegenci:
Maciej Błaszak (Moderator) | UAM, Ekspert Instytutu Samorządowego, Blog DesignForAll.pl
dr hab. inż. Marek Wysocki | Politechnika Gdańska
Natalia Hatalska | Hatalska.com
Andżelika Jabłońska | Prezes Zarządu Fundacji UAP ; Organizator Poznań | Design Days
Łukasz Wysocki | Prezes Zarządu Gdańska Organizacja turystyczna
Artur Fojud | Ekspert Instytutu Samorządowego oraz Blog DesignForAll.pl

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU METROPOLII | SALA 2

Rola strategii w kształtowaniu rozwoju metropolii i budowaniu współpracy metropolitalnej. Wytyczanie celów rozwoju metropolii, relacje pomiędzy dokumentami strategicznymi na różnych poziomach. Jak angażować sektory pozasamorzadowe w budowanie metropolii i wdrażanie dokumentów strategicznych.
Moderator: Grzegorz Gorzelak
Prelegenci:
prof. Grzegorz Gorzelak |EUROREG, Uniwersytet Warszawski
prof. Jacek Zaucha | Uniwersytet Gdański, Instytut Rozwoju
Michał Glaser | Dyrektor Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
Antoine Veran | Zarząd Metropolii Nice Côte d’Azur
Anna Dąbrowska | GreenPL

12:15 – 14:00

RE:Miasto – Czy infrastruktura gospodarki odpadami jest przygotowana na zwiększenie wymagań w zakresie odzysku i recyklingu?

Moderator: Tomasz Sieliwończyk
Czy infrastruktura gospodarki odpadami jest przygotowana na zwiększenie wymagań w zakresie odzysku i recyklingu?

Ekspert: Monika Kosińska, Ministerstwo Środowiska
Perspektywa ekspertów w regionie
Wojciech Głuszczak | Prezes Zakładu Utylizacji w Gdańsku
Zenon Kośmiński | Prezes ZZO Gilwa Mała
Adam Musiała | Dyrektor Biura Zarzadzania Gospodarka Odpadami Komunalnymi, Urząd Miasta w Bydgoszczy
Dyskusja z udziałem gościa specjalnego Tadeusza Arkita | Poseł na Sejm RP

12:15 – 14:00

SMART & WILD
FAUNA W WIELKIM MIESCIE | SALA 4

Panel poświęcony ochronie zwierząt w mieście. Omówienie szans i zagrożeń na styku zwierzęta – miasto. Poszukiwanie rozwiązań problemów związana z ochrona zwierząt, ptaków, leśnej zwierzyny na osiedlach mieszkaniowych. Debata na formami i zakresem rekreacyjnego udostepnienia lasu dla mieszkańców metropolii.
Prelegenci:
Piotr Kamont | Stowarzyszenie Ptaki Polskie Gdańsk
Piotr Zietik | Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych
Robert Schultka | Nadleśnictwo Gdańsk
Ewelina Sobańska | Nadleśnictwo Gdańsk
Marek Roman | Lasy Miejskie Warszawa
Mariusz Lewczuk | Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni
Przemysław Barszcz | Urząd Miasta Krakowa
Emilia Szwonder | Miasto Stołeczne Warszawa

14:00 – 15:00

Lunch połączony ze zwiedzaniem ekspozycji targowej

15:00 – 16:30

EDUKACJA CZASU WOLNEGO – OFERTA POZASZKOLNA I DLA SENIORÓW | SALA 1A

Czy czas wolny jest potrzebny mieszkańcom? Jak wygląda aktywny mieszkaniec metropolii XXI wieku. Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Aktywność seniorów w metropoliach.
Moderator: Grzegorz Szczuka
Prelegenci:
Kacper Rutkowski | Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
Katarzyna Hall | Prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja, Przewodnicząca Gdańskiej Rady Oświatowej
dr Agnieszka Tomasik | Koordynatorka programu Kreatywna Pedagogika
Agnieszka Buczyńska | Prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Dariusz Wiliński | Prezes Fundacji Sztuka Życia NIEPOKONANI
Ryszard Popowski | Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych
Dorota Kuligowska | Fundacja Lider Sport Support

ENERGIA PRZYSZŁOŚCI SALA 1C

Rozwiązania energetyczne dla miast. Jak zarządzać infrastruktura miejska? Jaki innowacyjne działania wpływają na wykorzystanie energii przyszłej generacji? Jak samorząd wykorzystuje technologie kompleksowego zarzadzania miasta w zakresie gospodarki i infrastruktury energetycznej.
Moderator: Andrzej Szajner
Prelegenci:
Andrzej Szajner | Prezes Zarządu Bałtycka Agencja Poszanowania Energii
Krzysztof Kupczyk | FBSerwis SA
Jerzy Matraszek | Klaster Green Energy
Maciej Suchecki | Metropolis Systems
Adam Olszewski | Dyrektor Departamentu Innowacji ENERGA SA

JAK PLANOWAĆ I MÓWIĆ O PRZYSZŁOŚĆI MIAST | SALA 1B

Panel dla samorządów prowadzony przez blogerów, vlogerów i dziennikarzy o tym jak współpracować aby budowac markę przedsięwzięć miast. Innowacyjne sposoby przekazu o wydarzeniach, o potrzebach mieszkańców, realizowany w sposób, który może budować zaufanie i zaangażowanie ludzi, jak i markę samorządu.
Moderator: dr hab. Maciej Błaszak
Prelegenci:
Hubert Barański | Prezes Fundacji Fenomen Normalne Miasto,
Artur Fojud | DesignForAll.pl
Paweł Orłowski | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Daniel Muszyński | Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej
.
.

MONITORING ROZWOJU OBSZARÓW METROPOLITALNYCH SALA 2

Systemy monitoringu danych nie są obecnie dostosowane do potrzeb metropolii i monitorowania procesów społeczno-gospodarczych w czasie rzeczywistym. Monitoring rozwoju jest tymczasem kluczem do efektywnego zarzadzania OM.
Moderator: dr Tomasz Brodzicki
Prelegenci:
prof. Jacek Zaucha
| Uniwersytet Gdański, Instytut Rozwoju
dr Agnieszka Olechnicka | EUROREG
dr Marek Pieniążek | Główny Urząd Statystyczny
Katarzyna Drozd-Wisniewska | Wydział Polityki Gospodarczej Urząd Miasta Gdańska
Aleksander Sierżęga | GreenPL

15:00 – 16:30

SMART & WILD
FLORA W WIELKIM MIESCIE | SALA 4

Panel poświęcony ochronie krajobrazu oraz przyrody nieożywionej. Formy ochrony – ranga ochrony i ich znaczenie dla ekosystemu miasta. Tereny chronione w mieście. Ochrona krajobrazu – nowe horyzonty – szansa i ograniczenie.
Prelegenci:
Michał Przybylski | Biuro Projektów Środowiskowych Gdańsk
Biuro Rozwoju Gdyńska
dr Mateusz Ciechanowski | Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Konrad Bidziński | Uniwersytet Gdański

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
EnglishMLB Iphone Case - http://www.visualpro.it/corso/default.php
wholesale mlb keychains - http://www.visualpro.it/corso/contacts.php
cheap mlb t shirts - http://www.visualpro.it/corso/foundries.php
nba iphone case - http://www.visualpro.it/corso/reputation.php
cheap nba hoodies - http://www.visualpro.it/corso/research.php
NBA keychains wholesale - http://www.zenitformazione.com/corsi_formazione/corsi_home.php
cheap nba t shirts - http://www.zenitformazione.com/corsi_formazione/corsi_vignola.php
nhl iphone cases - http://www.zenitformazione.com/corsi_formazione/corsi_formigine.php
cheap nhl hoodies - http://www.zenitformazione.com/corsi_formazione/corsi_pavullo.php
nhl t shirts cheap - http://www.zenitformazione.com/corsi_formazione/corsi_maranello.php
nhl t shirts cheap - http://www.olmoantico.it/eng/olmoantico_index.php
cheap soccer jackets - http://www.olmoantico.it/eng/olmoantico_news.php
wholesale soccer keychains - http://www.olmoantico.it/eng/olmoantico_usa.php
soccer shin guards - http://main.fabbry.it/eng/index.php
nfl iphone cases - http://www.mtvnordest.com/eng/Home.php
cheap nfl bodysuit - http://www.pinifratelli.it/eng/default.php
cheap nfl hoodies - http://www.paolamiretta.it/help.php
NFL Men Jeans - http://www.atelierdellapelle.it/eng/home.php
cheap nfl shirts - http://www.sistemfarm.com/eng/default.php
nfl keychains wholesale - http://www.stetikxpress.it/eng/shop.php
wholesale cheap jerseys online - http://wholesalecheapjerseys.shoponlinenews.com/Icons/Bowl/help.PHP
cheap jerseys online from china - http://www.phpascal.com/Contact_Us.php
Cheap Replica Jerseys - http://westwaylanes.com/Lanes.asp
Wholesale Jerseys From China - http://westwaylanes.com/Westway.asp
Cheap Authentic Jerseys - http://westwaylanes.com/Person.asp
Cheap Jerseys From China - http://westwaylanes.com/Url.asp
Wholesale Authentic Jerseys - http://westwaylanes.com/Make.asp
Wholesale cheap Jerseys Supply - http://www.vrlleclub.com/colorschemes/colorscheme5/index.php
wholesale mlb jerseys china - http://marathonlaval.com/Marathon.php
wholesale mlb jerseys from china - http://thunderbowl.com/Portals/_default/Help/page/Default.php
wholesale Replicas Mlb Jerseys - http://thunderbowl.com/Portals/_default/Help/page/ErrorPage.php
cheap nba authentic jerseys - http://marathonlaval.com/Marathon-UK-Index.phtml
wholesale nba jerseys - http://www.phpascal.com/projet/noel/app.php
cheap nba basketball jerseys - http://www.phpascal.com/projet/noel/Pk_Online.php
Cheap NBA Jerseys uk - http://abcwest.com/Bowling-accesc.asp
ccustom nba jerseys - http://abcwest.com/Bowling-ban.asp
Replica NBA Jerseys - http://abcwest.com/Bowling-link.asp
Cheap Basketball Jerseys - http://abcwest.com/Bowling-map.asp
Wholesale Cheap Basketball Jerseys - http://abcwest.com/Bowling-nav.asp
Cheap Authentic NBA Jerseys - http://springhilllanes.net/TMPdtd4fjx8a2.asp
Wholesale NBA Jerseys - http://springhilllanes.net/TMPdu5vgjx8b9.asp
Cheap NBA Jerseys From China - http://springhilllanes.net/TMPdv759jx8ca.asp
Authentic NBA Jerseys Wholesale - http://springhilllanes.net/TMPdvorsjx8d3.asp
Replica NBA Jerseys - http://springhilllanes.net/TMPdx83rjx8eu.asp
cheap nba jerseys - http://sandhillsbowlingcenter.com/TMPdyhunjx8h3.asp
cheap Nba Jerseys Free Shipping - http://saranaclanes.net/CATPCHA/CATPCHA_functions.asp
Wholesale Authentic Nba Jerseys - http://sabethabowl.com/html/Dynamic.asp
Wholesale Nike NFL Jerseys ca - http://marathonblainville.com/help/ca.php
Wholesale cheap nfl jerseys fr - http://marathonblainville.com/help/fr.php
discount nfl jerseys uk - http://marathonblainville.com/help/uk.php
wholesale nfl jerseys online usa - http://marathonblainville.com/help/us.php
wholesale authentic nfl jerseys - http://marathonlaval.com/Laval.php
wholesale nfl jerseys paypal - http://marathonlaval.com/Marathon-USA-Index.phtml
cheap stitched nfl jerseys - http://www.ahuntsicweb.com/Marathon/App.php
cheap replica nfl jerseys - http://www.ahuntsicweb.com/Marathon/Contact-Us.php
wholesale nike nfl jerseys - http://www.ahuntsicweb.com/Marathon/index.php
cheap nike nfl jerseys - http://www.phpascal.com/About_Us.php
Wholesale cheap nfl jerseys - http://www.phpascal.com/App_End.php
cheap nfl jerseys free shipping - http://www.phpascal.com/English.php
cheap nfl jerseys supply - http://springhilllanes.net/nav.cer
Wholesale nfl jerseys - http://sandhillsbowlingcenter.com/TMPdyhunjx8sy.asp
cheap Nfl Jerseys outlet - http://saranaclanes.net/CATPCHA/CATPCHA_functions.asp
Customized nfl team jerseys - http://sabethabowl.com/html/About.asp
cheap nfl jerseys - http://www.fnqlaval.quebec/for.php
cheap nfl jerseys - http://www.fnqlaval.quebec/friendly.php
nfl jerseys china - http://www.fnqlaval.quebec/from.php
wholesale nfl jerseys - http://www.fnqlaval.quebec/garage.php
custom nfl jerseys - http://www.fnqlaval.quebec/Germany.php
authentic nfl jerseys - http://www.vrlleclub.com/pdf/app.php
youth nfl jerseys - http://www.vrlleclub.com/pdf/giant.php
nfl replica jerseys - http://www.vrlleclub.com/pdf/hangs.php
discount nfl jerseys - http://www.vrlleclub.com/pdf/Hartford.php
nfl teams jerseys - http://www.vrlleclub.com/pdf/home.php
nfl jerseys china - http://www.mtlroller42k.com/inspired.php
wholesale nfl jerseys - http://www.mtlroller42k.com/jersey.php
custom nfl jerseys - http://www.mtlroller42k.com/kit.php
authentic nfl jerseys - http://www.mtlroller42k.com/last.php
youth nfl jerseys - http://www.mtlroller42k.com/Latvia.php
discount nfl jerseys - http://www.mmsb.nl.ca/wp-content/plugins/antispam-bee/font/leaving.php
nfl teams jerseys - http://www.mmsb.nl.ca/wp-content/plugins/antispam-bee/font/looks.php
womens nfl jerseys - http://www.mmsb.nl.ca/wp-content/plugins/antispam-bee/font/match.php
womens nfl jerseys - http://www.mmsb.nl.ca/wp-content/plugins/antispam-bee/font/May.php
nfl replica jerseys - http://www.mmsb.nl.ca/wp-content/plugins/antispam-bee/font/Mexico.php
cheap replica nhl jerseys - http://www.ahuntsicweb.com/Marathon/news.php
Wholesale cheap nhl jerseys - http://www.phpascal.com/projet/noel/De_Online.php
cheap nhl jerseys online - http://www.phpascal.com/projet/noel/help.php
wholesale nhl jerseys paypal - http://sandhillsbowlingcenter.com/help.asp
cheap nhl jerseys free shipping - http://saranaclanes.net/Form.cer
Wholesale hockey jerseys - http://thunderbowl.com/Portals/_default/Help/page/About-Us.php
cheap authentic nhl jerseys - http://thunderbowl.com/Portals/_default/Help/page/Contact-Us.php
discount soccer jerseys - http://sandhillsbowlingcenter.com/TMPdyhunjx8uk.asp
Cheap Soccer Jerseys Free Shipping - http://saranaclanes.net/CATPCHA/CATPCHA_image.asp
cheap soccer Jerseys Wholesale - http://sugarriverlanes.com/TMPdtd4fjx8a5.asp
replica soccer uniforms - http://sugarriverlanes.com/TMPdu5vgjx8b6.asp
discount soccer jerseys - http://sugarriverlanes.com/TMPdv759jx8ci.asp
cheap soccer jerseys from china - http://sugarriverlanes.com/TMPdvorsjx8de.asp
custom soccer shirts - http://sugarriverlanes.com/TMPdx83rjx8ei.asp
cheap Football Jerseys - http://sabethabowl.com/html/Contact.asp
Goedkope Eindhoven FC Soccer Jerseys - http://www.fib-srl.it/an/index.php
Günstige Augsburg FC Fußball-Trikots - http://www.globalgraphic.it/de/home.php
Günstige Bayern München FC Fußball-Trikots - http://www.hotel-executive.eu/deu/default.php
Günstige Dortmund FC Fußball-Trikots - http://www.hotel-executive.eu/deu/dns.php
Günstige Wolfsburg FC Fußball-Trikots - http://www.hotel-executive.eu/deu/info.php
Barato Barcelona FC camiseta de fútbol - http://www.musisceramica.com/es/default.php
Barato real Madrid FC camiseta de fútbol - http://www.musisceramica.com/es/faq.php
Barato Atlético de Madrid FC camiseta de fútbol - http://www.musisceramica.com/es/es.php
Barato Sevilla FC camiseta de fútbol - http://www.musisceramica.com/es/ping.php
Pas cher Paris Saint-Germain FC Maillots de Foot - http://www.plp-liquidsystems.net/fr/index.php
Economici Roma FC Calcio camicie - http://www.tecnografica.net/ceramics/it/chi-siamo.php
Economici Juventus FC Calcio camicie - http://www.jokergiochi.it/ita/default.php
Barato Porto FC camisa de futebol - http://www.pramar.it/pt/Home.php
Barato Lisboa FC camisa de futebol - http://www.pramar.it/pt/PtNew.php
Cheap Arsenal FC Soccer Jerseys - http://www.lovefur.it/uk/index.php
Cheap Liverpool FC Soccer Jerseys - http://www.lovefur.it/uk/news.php
Cheap Manchester City FC Soccer Jerseys - http://www.lovefur.it/uk/happy.php
Cheap Manchester United FC Soccer Jerseys - http://www.modaceramica.it/eng/default.php
Cheap Chelsea FC Soccer Jerseys - http://www.modaceramica.it/eng/all.php
Cheap Tottenham Hotspur FC Soccer Jerseys - http://www.modaceramica.it/eng/uk.php
Cheap Shqipëri ekipit kombëtar Soccer Jerseys - http://www.strassitalia.com/Al/home.php
Goedkope Nederland National Team Soccer Jerseys - http://www.umitaly.com/AN.PHP
Pas cher Belgique Équipe nationale de football Maillots - http://www.projectrearwindow.com/be/index.asp
Дешевые Россия национальной футбольной команды Джерси - http://www.24videostation.it/by/index.asp
Günstige Schweiz Fußball-Nationalmannschaft Trikots - http://www.acetaialabonissima.it/ch/about.asp
Levné čeština National Team Fotbalové dresy - http://www.armonieartecasa.com/cz/index.asp
Günstige Deutschland Fußball-Nationalmannschaft Trikots - http://www.aziendacasamo.it/de/default.php
baratos España Selección Nacional de Futbol Jerseys - http://www.tecnografica.net/ceramics/es/quienessomos.php
Pas cher France Équipe nationale de football Maillots - http://www.aziendacasamo.it/fr/default.php
Jeftini Hrvatska nogometna reprezentacija Dresovi - http://www.binigru.it/hr/index.php
Cheap Éire Náisiúnta Foireann Geansaithe Sacar - http://www.copernit.it/ie/Home.php
Cheap Italia Squadra nazionale di calcio Maglie - http://www.sadacavi.it/ita/Default.php
Tanie Polska Reprezentacja Piłki Nożnej Swetry - http://www.dammidesign.net/pl/index.php
Baratos Portugal equipe nacional da jérseis - http://www.dammidesign.it/pt/default.php
Billiga Sverige landslaget Soccer Jerseys - http://www.e4srl.it/se/home.php
Ucuz Türkiye Milli Takımı Futbol Formalar - http://www.ebookeditore.it/tr/index.asp
Дешеві Україна національної футбольної команди Джерсі - http://www.egoe.it/ua/ua-default.php
Cheap Northern Ireland National Team Soccer Jerseys - http://www.egoe-luxury-spas.com/eng/Egoe.php
Cheap England National Team Soccer Jerseys - http://www.farmabuy.it/eng/default.php
Cheap US National Team Soccer Jerseys - http://www.tecnografica.net/ceramics/en/about-us.php
cheap super bowl jerseys - http://wholesalecheapjerseys.shoponlinenews.com/Icons/Bowl/DNS.PHP
wholesale super bowl jerseys 2016 - http://wholesalecheapjerseys.shoponlinenews.com/Icons/Bowl/IP-CONFIG.PHP
super bowl 50th jerseys - http://info.piercecollege.edu/new.asp
super bowl jerseys 2016 - http://acred.piercecollege.edu/bowl.asp
cheap super bowl rings - http://extension.piercecollege.edu/index.asp
cheap adidas shoes - http://airlanesbowling.com/wp-content/plugins/slidedeck-skins/accumulation.php
cheap adidas shoes shop - http://airlanesbowling.com/wp-content/plugins/slidedeck-skins/accumulator.php
cheap adidas shoes free shipping - http://airlanesbowling.com/wp-content/plugins/slidedeck-skins/accuracy.php
Replica Air Jordan - http://Replicashoes.shoponlinenews.com/home.asp
cheap air jordans shoes - http://academylanes.ca/wp-content/plugins/exec-php/docs/acquisition.phtml
cheap replica air jordans - http://academylanes.ca/wp-content/plugins/exec-php/docs/acrobat.phtml
cheap air jordans free shipping - http://academylanes.ca/wp-content/plugins/exec-php/docs/adequate.phtml
cheap air jordans shoes - http://academylanes.ca/wp-content/plugins/exec-php/docs/AdvHTML.phtml
cheap air jordans shoes - http://academylanes.ca/wp-content/plugins/exec-php/docs/AdvSearch.phtml
cheap air jordans from china - http://bowlflint.com/wp-content/plugins/redirects/assets/alga.php
cheap air jordans free shipping - http://bowlflint.com/wp-content/plugins/redirects/assets/alienee.php
cheap air jordans outlet - http://bowlflint.com/wp-content/plugins/redirects/assets/alkalinity.php
cheap replica air jordans - http://bowlflint.com/wp-content/plugins/redirects/assets/almost.php
cheap air jordans from china - http://bowlflint.com/wp-content/plugins/redirects/assets/along.php
cheap replica ASH shoes - http://bellairlanes.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/assets/other/amenable.php
cheap ASH shoes outlet - http://bellairlanes.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/assets/other/Analytics.php
cheap ASH shoes free shipping - http://bellairlanes.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/assets/other/antiseptic.php
barbour factory outlet - http://belmarlanes.com/wp-content/files_mf/cache/abuse.php
barbour outlet uk - http://belmarlanes.com/wp-content/files_mf/cache/age.php
cheap barbour jackets - http://belmarlanes.com/wp-content/files_mf/cache/alter.php
cheap replica cartier - http://brechinlanes.ca/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/assets/other/Arab.php
cheap cartier outlet - http://brechinlanes.ca/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/assets/other/ardent.php
cheap cartier free shipping - http://brechinlanes.ca/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/assets/other/area.php
celine belt bag replica - http://dicksonbowl.com/wp-content/plugins/shortbus/images/spit.php
celine boston bag online - http://dicksonbowl.com/wp-content/plugins/shortbus/images/tide.php
cheap celine bag - http://dicksonbowl.com/wp-content/plugins/shortbus/images/vain.php
cheap charlotte olympia shoes - http://duncanlanes.com/wp-content/plugins-bak/optinpop/fancybox/Assets.phtml
Cheap charlotte olympia shoes free shipping - http://duncanlanes.com/wp-content/plugins-bak/optinpop/fancybox/astronaut.phtml
cheap charlotte olympia shoes online - http://duncanlanes.com/wp-content/plugins-bak/optinpop/fancybox/attitude.phtml
cheap chloe shoes - http://echobowl.ca/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/attract.php
cheap chloe outlet - http://echobowl.ca/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/auto.php
cheap chloe handbags - http://echobowl.ca/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/aware.php
Cheap Christian louboutin shoes - http://dixiebowl.net/wp-content/plugins/ajax-contact-me/languages/back.php
cheap christian louboutins replica - http://dixiebowl.net/wp-content/plugins/ajax-contact-me/languages/Backup.php
cheap christian louboutin free shipping - http://dixiebowl.net/wp-content/plugins/ajax-contact-me/languages/bail.php
christian louboutin online outlet - http://dixiebowl.net/wp-content/plugins/ajax-contact-me/languages/balance.php
cheap christian louboutin sale - http://dixiebowl.net/wp-content/plugins/ajax-contact-me/languages/ballot.php
christian louboutin outlet shop - http://fairviewlanes.ca/wp-content/plugins/acf-options-page/lang/bandit.php
cheap christian louboutin shoes - http://fairviewlanes.ca/wp-content/plugins/acf-options-page/lang/basic.php
cheap christian louboutin - http://fairviewlanes.ca/wp-content/plugins/acf-options-page/lang/bat.php
christian louboutin online outlet - http://fairviewlanes.ca/wp-content/plugins/acf-options-page/lang/beach.php
cheap christian louboutins replica - http://fairviewlanes.ca/wp-content/plugins/acf-options-page/lang/becoming.php
christian dior shoes - http://hawaiiantansheboygan.com/wp-content/plugins/wp-ui/images/colorbox/ie6/Ballet.php
christian dior mens shoes - http://hawaiiantansheboygan.com/wp-content/plugins/wp-ui/images/colorbox/ie6/beautiful.php
christian dior shoes - http://hawaiiantansheboygan.com/wp-content/plugins/wp-ui/images/colorbox/ie6/Boots.php
cheap dolce and gabbana shoes - http://kingpinlanes.com/wp-content/plugins/wordpress-importer/languages/casual.php
dolce and gabbana mens shoes - http://kingpinlanes.com/wp-content/plugins/wordpress-importer/languages/colors.php
dolce and gabbana outlet online - http://kingpinlanes.com/wp-content/plugins/wordpress-importer/languages/comfortable.php
fendi mens shoes - http://laneglobowl.com/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/core/fields/date_picker/cute.php3
fendi online store - http://laneglobowl.com/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/core/fields/date_picker/easy.php3
fendi on sale - http://laneglobowl.com/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/core/fields/date_picker/even.php3
ferragamo shoes online - http://miraclescosmicbowling.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/assets/feel.php
cheap ferragamo shoes - http://miraclescosmicbowling.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/assets/feet.php
salvatore ferragamo shoes online - http://miraclescosmicbowling.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/assets/fit.php
giuseppe zanotti sneakers women - http://northbowlspokane.com/wp-content/plugins/redirects/assets/flats.php
giuseppe zanotti sneakers cheap - http://northbowlspokane.com/wp-content/plugins/redirects/assets/heel.php
giuseppe zanotti shop online - http://northbowlspokane.com/wp-content/plugins/redirects/assets/jeans.php
replica hermes bags - http://northbowlwasilla.com/wp-content/plugins/shortbus/js/select2/cargo.php
garden party hermes - http://northbowlwasilla.com/wp-content/plugins/shortbus/js/select2/decay.php
hermes lindy - http://northbowlwasilla.com/wp-content/plugins/shortbus/js/select2/oblige.php
manolo blahnik flat shoes - http://oakorchardbowl.com/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/yak.php
manolo blahnik uk - http://oakorchardbowl.com/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/yamn.php
manolo blahnik shop online - http://oakorchardbowl.com/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/zay.php
marni new women flat shoe - http://quicks-lanes.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/assets/other/zeal.php
marni shoes online - http://quicks-lanes.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/assets/other/zero.php
marni flat shoe - http://quicks-lanes.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/assets/other/zoo.php
cheap michael kors bags - http://rec-lanes.com/wp-content/files_mf/cache/ruin.php
michael kors clearance - http://rec-lanes.com/wp-content/files_mf/cache/tide.php
Michael Kors Outlet - http://rec-lanes.com/wp-content/files_mf/cache/trace.php
miu miu shoes sale - http://richmond40bowl.com/wp-content/plugins/ajax-contact-me/languages/alter.php
miu miu replica shoes - http://richmond40bowl.com/wp-content/plugins/ajax-contact-me/languages/blast.php
miu miu shoes sale online - http://richmond40bowl.com/wp-content/plugins/ajax-contact-me/languages/brake.php
cheap moncler jackets - http://wholesalecheapjerseys.shoponlinenews.com/Icons/Bowl/museum.php
moncler jackets outlet online - http://rosebowllanes.com/wp-content/plugins/acf-options-page/lang/set.phtml
moncler vest cheap - http://rosebowllanes.com/wp-content/plugins/acf-options-page/lang/silly.phtml
moncler pants men - http://rosebowllanes.com/wp-content/plugins/acf-options-page/lang/spit.phtml
cheap nike air max sale - http://kcbowl.com/wp-content/plugins/shortcode-exec-php/simplemodal/img/basic/beef.php
cheap nike air max - http://kcbowl.com/wp-content/plugins/shortcode-exec-php/simplemodal/img/basic/beehivect.php
cheap nike air max from china - http://kcbowl.com/wp-content/plugins/shortcode-exec-php/simplemodal/img/basic/being.php
cheap nike air max outlet - http://kcbowl.com/wp-content/plugins/shortcode-exec-php/simplemodal/img/basic/best.php
cheap nike air max free shipping - http://kcbowl.com/wp-content/plugins/shortcode-exec-php/simplemodal/img/basic/Biden.php
cheap nike free run - http://kidsbowlfreecenters.com/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/languages/biness.php
cheap nike free run - http://kidsbowlfreecenters.com/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/languages/bionics.php
cheap nike free run online - http://kidsbowlfreecenters.com/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/languages/bistable.php
cheap nike free run sale - http://kidsbowlfreecenters.com/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/languages/blouse.php
cheap nike free run shoes - http://kidsbowlfreecenters.com/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/languages/boards.php
cheap nike elite socks - http://shermanbowlingcenter.com/wp-content/plugins/exec-php/docs/mild.php
nike socks on sale - http://shermanbowlingcenter.com/wp-content/plugins/exec-php/docs/shift.php
wholesale nike socks - http://shermanbowlingcenter.com/wp-content/plugins/exec-php/docs/slip.php
cheap north face jackets - https://premierebowling.net/wp-content/plugins/acf-options-page/lang/angry.php
north face jackets for women - https://premierebowling.net/wp-content/plugins/acf-options-page/lang/cute.php
the north face vest - https://premierebowling.net/wp-content/plugins/acf-options-page/lang/enclose.php
discount oakley sunglasses - http://missionbowl.com/wp-content/plugins/redirects/assets/checkered.php
oakley sunglasses usa - http://missionbowl.com/wp-content/plugins/redirects/assets/cope.php
oakley sunglasses canada - http://missionbowl.com/wp-content/plugins/redirects/assets/different.php
oakley sunglasses canada - http://missionbowl.com/wp-content/plugins/redirects/assets/dress.php
oakley sunglasses uk - http://missionbowl.com/wp-content/plugins/redirects/assets/enough.php
oakley sunglasses uk - http://parklaneskc.com/wp-content/plugins/redirects/assets/For.php
oakley outlet store - http://parklaneskc.com/wp-content/plugins/redirects/assets/have.php
oakley outlet store - http://parklaneskc.com/wp-content/plugins/redirects/assets/here.php
cheap oakley sunglasses - http://parklaneskc.com/wp-content/plugins/redirects/assets/Life.php
cheap oakley sunglasses - http://parklaneskc.com/wp-content/plugins/redirects/assets/look.php
Fake oakley sunglasses - http://fakesunglasses.shoponlinenews.com/
parajumpers outlet - http://sunbanque.com/wp-content/plugins/shortbus/images/race.php
parajumpers sale - http://sunbanque.com/wp-content/plugins/shortbus/images/reap.php
replica parajumpers jacket - http://sunbanque.com/wp-content/plugins/shortbus/images/ruin.php
peuterey online shop - http://thevillagebowl.com/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/core/fields/date_picker/clinic.php
peuterey outlet online - http://thevillagebowl.com/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/core/fields/date_picker/dew.php
peuterey down jacket - http://thevillagebowl.com/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/core/fields/date_picker/mode.php
prada bags on sale - http://www.bowlingappleton.com/wp-content/files_mf/cache/majority.php5
cheap prada handbags - http://www.bowlingappleton.com/wp-content/files_mf/cache/neutral.php5
prada handbags outlet - http://www.bowlingappleton.com/wp-content/files_mf/cache/pair.php5
cheap ray ban sunglasses - http://cheapsunglasses.shoponlinenews.com/
ray ban sale online - http://quinnzpinz.com/wp-content/files_mf/cache/need.php
ray ban sunglasses sale - http://quinnzpinz.com/wp-content/files_mf/cache/occasions.php
ray ban sunglasses outlet - http://quinnzpinz.com/wp-content/files_mf/cache/once.php
ray ban sunglasses outlet - http://quinnzpinz.com/wp-content/files_mf/cache/only.php
ray ban sunglasses uk - http://quinnzpinz.com/wp-content/files_mf/cache/order.php
ray ban sunglasses uk - http://tomballbowl.com/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/rational.php
cheap ray ban sunglasses - http://tomballbowl.com/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/some.php
cheap original ray ban sunglasses - http://tomballbowl.com/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/types.php
ray ban sunglasses usa - http://tomballbowl.com/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/wear.php
best ray ban sunglasses - http://tomballbowl.com/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/women.php
cheap sexy lingerie - http://papiobowl.com/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/pleated.php
cheap womens lingerie - http://papiobowl.com/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/pursuit.php
discount sexy lingerie online - http://papiobowl.com/wp-content/plugins/optinpop/fancybox/relatively.php
tory burch sale shoes - http://bowlingmilwaukee.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/images/shoes.php
cheap tory burch flats - http://bowlingmilwaukee.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/images/shopping.php
tory burch outlet online - http://bowlingmilwaukee.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/images/skirt.php
replica ugg - http://www.greatescapeiowa.com/wp-content/plugins/wordpress-importer/languages/vessel.php
fake uggs - http://www.greatescapeiowa.com/wp-content/plugins/wordpress-importer/languages/wander.php
cheap ugg boots - http://www.greatescapeiowa.com/wp-content/plugins/wordpress-importer/languages/wax.php
versace belt on sale - http://www.greenbaybowling.com/wp-content/plugins/worker/src/Google/travel.php
versace belt cheap - http://www.greenbaybowling.com/wp-content/plugins/worker/src/Google/value.php
versace belt sale - http://www.greenbaybowling.com/wp-content/plugins/worker/src/Google/walk.php
woolrich womens down jacket - http://www.westgateentertainmentcenter.com/wp-content/files_mf/cache/Fog.php
buy woolrich online - http://www.westgateentertainmentcenter.com/wp-content/files_mf/cache/halt.php
woolrich jacket sale - http://www.westgateentertainmentcenter.com/wp-content/files_mf/cache/mode.php
Y-3 Women Net Black Shoe - http://lacasabellapartycenter.com/wp-content/plugins/recent-tweets-widget/assets/age.php
y-3 womens shoes sale - http://lacasabellapartycenter.com/wp-content/plugins/recent-tweets-widget/assets/cook.php
cheap y-3 shoes - http://lacasabellapartycenter.com/wp-content/plugins/recent-tweets-widget/assets/flu.php
replica yves saint laurent bags - http://www.tanningsalonmarketing.com/wp-content/plugins/seo-automatic-links/i/vary.php
ysl wallet sale - http://www.tanningsalonmarketing.com/wp-content/plugins/seo-automatic-links/i/wage.php
ysl outlet - http://www.tanningsalonmarketing.com/wp-content/plugins/seo-automatic-links/i/yawn.php
Buy Wholesale Cheap Free Shipping China - http://www.SpHoter.com/Index.php
ShopCartBoss Home SiteMap - http://www.SpHoter.com/Home/SiteMap.php
Best Shoes news Website - http://cheapshoesfreeshipping.com/index.php
Sitemap-Shoes City SiteMap - http://cheapshoesfreeshipping.com/sitemap.php
cheap pandora beads - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_beads/index.php
cheap pandora beads - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_beads/news.php
cheap pandora bracelets - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_bracelets/index.php
cheap pandora bracelets - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_bracelets/news.php
cheap pandora charms - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_charms/index.php?en/jaredstore
cheap pandora charms - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_charms/news.php
cheap pandora Charm Bracelet - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_Charm_Bracelet/index.php
cheap pandora Charm Bracelet - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_Charm_Bracelet/news.php
cheap pandora charms with pandora logo - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_charms_with_pandora_logo/index.php
cheap pandora jewelry - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_jewelry/index.php
cheap pandora jewelry charms - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_jewelry_charms/index.php
cheap pandora like beads - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_like_beads/index.php
cheap pandora sale - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_sale/index.php
wholesale pandora beads - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_beads/index.php
wholesale pandora beads - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_beads/news.php
wholesale pandora bracelets - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_bracelets/index.php
wholesale pandora bracelets - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_bracelets/news.php
wholesale pandora Charm Bracelet - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_Charm_Bracelet/index.php
wholesale pandora Charm Bracelet - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_Charm_Bracelet/news.php
wholesale pandora charms - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_charms/index.php
wholesale pandora christmas beads china - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_christmas_beads_china/index.php
wholesale pandora earrings - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_earrings/index.php
wholesale pandora jewelry - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_jewelry/index.php
wholesale pandora jewelry china - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_jewelry_china/index.php
wholesale pandora style beads - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_style_beads/index.php
cheap pandora jewelry charms - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_jewelry_charms/sitemap.php
cheap_pandora_sale - http://www.cheapjewe11erystore.com/cheap_pandora_sale/sitemap.php
wholesale pandora bracelets - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_bracelets/sitemap_1.php
wholesale pandora bracelets - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_bracelets/sitemap_2.php
wholesale pandora beads - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_beads/sitemap_1.php
wholesale pandora beads - http://www.cheapjewe11erystore.com/wholesale_pandora_beads/sitemap_2.php
Cheap Pandora Store - http://www.cheapjewe11erystore.com/index.php
Sitemap - http://www.cheapjewe11erystore.com/sitemap.php
Best Popular Sports news & Lifestyle news Website - http://www.shoponlinenews.com/Index.php
Sitemap - http://www.shoponlinenews.com/sitemap.php
Cold News SiteMap - http://www.shoponlinenews.com/News/Cold/SiteMap.php
Fashion News SiteMap - http://www.shoponlinenews.com/News/Fashion/SiteMap.php
Sports News SiteMap - http://www.shoponlinenews.com/News/Sports/SiteMap.php